YÖNETMELİKLER

Elektrik Şebeke Yönetmeliği 
Elektrik Piyasası  Dengeleme ve Uzlaştırma  Yönetmeliği
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği (Mülga)
Elektrik Piyasası  Lisans Yönetmeliği
Elektrik Piyasası  İthalat ve İhracat  Yönetmeliği 
Elektrik Piyasası  Tarifeler  Yönetmeliği
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-1 İş Emri
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 YTİM-1
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-3 YTİM-2
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 YTİM-3
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5 YTİM-4
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-6 İGF-1
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-7 İGF-2
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-8 EKV
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-9 EKV FAKS
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-10 Vardiya Defteri
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-11 Sahada Kullanılması Gereken İSG Malzemeleri ve KKD'ler
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-12 İlkyardım Malzemeleri
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-13 İSG ve İlkyardım Malzemeleri Kontrol Formu
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-14 İş Kazası Bildirim Formu
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-15 Ramak Kala Formu
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-16 Yangın Müdahale Planı Taslağı
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-17 Kırmızı Kart
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-18 Sarı Kart
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-19 Beyaz Kart
Yük Tevzi İşletme Usulleri ve Arıza Halleri Yönergesi
Acil Durum Önlemleri Prosedürü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRLERİ
Çalışma Koordinasyonu Prosedürü - (PR-03)
Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı ile İlgili Prosedür - (PR-09)
Kontrol Listelerinin Hazırlanmasına Yönelik Prosedür (PR-11)
Yüksekte Çalışma Prosedürü - (PR-18)
İş Güvenliği Denetimleri Prosedürü - (PR-19)