Haberler

Vergi Rekoru

Vergi Rekoru

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye geneli en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini açıkladı.


2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde 15. sırada, 2013 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde 13. sırada, 2014 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde 12. sırada yer alan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2015 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde 10. sıraya yükseldi.
Maliye Bakanı Naci AĞBAL, 2015 yılı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine yayımladığı teşekkür mesajında “2015 Yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyanlarına göre Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükelleflerimiz, vergisel yükümlülüklerini gönüllü uyum çerçevesinde yerine getirerek ülke ekonomisinin kalkınmasına en fazla katkı sağlamış kişi ve kurumlarımızdır. Bu sebeple, bu mükelleflerimizi tebrik eder, şükranlarımı sunarım.
Mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve vergi ile ilgili yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerini sağlamak için hizmet kalitesini sürekli olarak artırmaya çalışmaktayız.
Temel misyonumuz olan kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde teknolojik uygulamaları yakından takip ederek vergilendirme süreçlerinde bunlardan yararlanmakta; mükelleflerimizi hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için birçok iletişim kanalını etkin olarak kullanmaktayız.


Elektronik uygulamalar ile mükelleflerimizin vergi dairesine gelmeden işlemlerini yapabilmelerini sağlamakla birlikte, mükelleflerimizle yüz yüze etkin iletişime de önem vermekteyiz. Bu kapsamda, beyan ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerimizi işyerlerinde ziyaret ederek sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini almaya ve anketlerle memnuniyet seviyelerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Ülkemizde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde gerekli olan finansman kaynağının temininde vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan 2015 yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak üzere, tüm mükelleflerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.