Etkinlikler

fuar

Cigre Türkiye Ulusal Komitesi - Fırat Üniversitesi Etkinliği

2014 yılında oluşturulan CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi, CIGRE faaliyetlerini yakından takip ederek ülkemizin bu faaliyetlerden azami seviyede faydalanmasını sağlarken, CIGRE'nin ülkemizdeki bilinirliğini/tanınırlığını temine yönelik de pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerden en önemlisi 2015 ve 2016 yıllarında İstanbul'da gerçekleştirilen "Güç Sistemleri Konferansı" dır.

Bu senenin ilk etkinliği ise Fırat Üniversitesi'nin 50. Yılı vesilesiyle 12 Mart 2017 tarihinde Elazığ'da gerçekleştirildi. "CIGRE Türkiye Üniversitelerle Buluşuyor" başlıklı etkinlikte "Kamu-Özel Sektör- Üniversite işbirliği ve CIGRE'nin rolü" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Teşekkülümüz personellerinden Ercüment ÖZDEMİRCİ (CIGRE Yürütme Komitesi Başkanı) ile Mehmet ALBAYRAK (13. Bölge Müdür Yad. İşletme) etkinlikte konuşmacı olarak yer aldılar.